stari grad klub 50 plus stari grad klub 50 plus

NEVLADINA ORGANIZACIJA STARI GRAD 50+

SR / EN

Naslovna O nama KLUB 50± TRAVEL 50± JOB 50± Naš rad Info blok Kontakt

 

Naš rad

| Projekti | Humanitarne akcije | Podrška | Izveštaji |

stari grad klub 50 plus

Naši rezultati

900
edukativnih programa

850
rekreativnih programa

20
humanitarnih akcija

5
radnih akcija

38
manifestacija

30
višemesečnih obuka

preko 6000 korisnika

 

Projekti

30.3.2020 -Javni poziv za saradnju i pomoć usled COVID 19

Poštovani,

Situacija koja je zadesila svet, društvo i našu zajednicu ima mnogo veće posledice od stanja karantina i samoizolacije. Svaki dan nam donosi nove izazove sa kojima se suočavamo. Nevladina organizacija  Stari grad 50+ je od početka pandemije obustavila svoje redovne aktivnosti  i preusmerila ih na pomoć najpre članovima udruženja,  ali i najugroženijim pripadnicima naše zajednice. 
Udruženje broji preko 3500 aktivnih članova i skoro duplo više korisnika na teritoriji grada Beograda .

Mere koje trenutno sprovodimo: 

-Otvorili smo telefonsku liniju 065 8089 351 za sve one kojima je pomoć potrebna u vidu dostave hrane, lekova, svakodnevnih potrebština. 
-Sa članovima komuniciramo putem emajla, sms i telefonskim pozivima .
-Sa ostalim građanima, neaktivnim članovima, pratiocima našeg rada putem društvenih mreža Fb. Instagram, Linkedin.
-Podstičemo članove da se sete svojih komšija koji žive sami i nemaju nikoga da im pomognu jer ljudi se stide.
-Uputili smo poziv članovima ali i putem društvenih mreža i medija oglašavanja (infostood ) svima onima koji osećaju potrebu da budu korisni, da se prijave na isti broj ili putem emaila: starigrad50plus@gmail.com  kako bi postali volonteri i pomogli .
- Uputili smo poziv našim članovima stručnog tima  i vec dobili konkretne odgovore psihologa, profesora, fitnes instruktora za on line podršku i realizaciju pojedinih programa u kućnim uslovima
-Svakodnevno delimo korisne informacije i spajamo ljude u cilju zbrinjavanja, pomoći ali i razonode za vreme izolacije.
-U kontaktu smo sa partnerskim udruženjima i volonterskim centrima.
-Uputili smo apel za pomoc fondacijama, organizacijama, ambasadama i svim beogradskim opštinama, gradu Beogradu i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vladi RS.

Problemi sa kojima se trenutno suočavamo:
Svakodnevni pozivi članova i sugrađana koji ne mogu dobiti konkretnu pomoć od svojih lokalnih samouprava iz razloga što su: mlađi od 65 godina,  oni koji su invalidi , onkološki bolesnici te ne mogu izlaziti napolje, svi oni koji su prijavljeni na jednoj opštini a imaju stvarno prebivalište na drugoj, svi oni koji žive u teškim uslovima (vlažne prostorije i sl) a imaju zabranu kretanja te im je 24h boravak u takvim prostorijama poguban,  oni koji su 65+ a moraju izaći jer imaju zakazane dijagnostičke preglede itd, oboleli od bolesti koje su zapostavljene usled pandemije virusom korona, ljudi koji su ostali bez primanja kao posledica Covid 19, roditelji čija deca nemaju kompjutere za praćenje online nastave i izvršavanje svakodnevnih radnih obaveza, nezaposlena lica ili strana lica koja su se zadesila u našem gradu bez smeštaja ...

Pomoć koja nam je hitno potrebna:
1) Zaštitna oprema za volontere koji imaju direktan kontakt sa stanovništvom.
2) Pomoć u vidu humanitarnih paketa sa prehrambenim i higijenskim osnovnim sredstvima onima koji nemaju nikakav izvor prihoda, koji su ostali bez posla i lišeni primanja kao posledica Covid 19
3) Novčana pomoć za sprovođenje i realizaciju  programskih aktivnosti i humanitarnih akcija. 
4) Obezbedjivanje dozvola kretanja tokom "policijskog časa" za aktiviste i volontere udruženja kako bi mogli nesmetano da stignemo do svih kojima je potrebna pomoć
5) Pomoć u vidu nabavke kompjutera  porodicama sa školskom decom  bez mogućnosti da učestvuju u online programima obrazovanja.
Ovaj poziv je upućen pojedincima, fondacijama i organizacijama, društveno odgovornim kompanijama. Ovaj poziv je upućen i svim ljudima dobre volje koji nemaju finansijskih sredstava ali imaju imaju želju, ideju, kapacitet za rešavanje tekućih problema nastalih kao posledica Covid 19.

Račun za donacije: NVO Stari grad 50+, Beograd  205-201802-59

Pomozite nam da sačuvamo našu zajednicu i naše društvo,
NVO Stari grad 50+ 

 

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Život je putovanje 23 novembar 2019

Prezentacija/ filmska projekcija pod nazivom “Život je putovanje” održana je  u okviru multikongresa Serbian visions 23. novembra 2019 . Mesto dešavanja je hotel Radisson Blu Old Mill, velika sala M2. 
U okviru dvočasovne prezentacije članovi , gosti udruženja imali su priliku da se upoznaju sa: 
-Konceptom aktivnog odmora i kako slobodno vreme provesti na kvalitetan način
-Razlikom između turiste i avanturiste- željom za spoznajom i novim iskustvima
-Idejama koje inspirišu , nedosanjanim snovima
-Praktičnim savetima za putovanja i pitanjima da li godine donose ograničenja
-Ličnim iskustvima koja su pokrenula, promenila, proširila vidike
-Smeh turizmom

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Projekat : Prevencija padova kod starijih osoba

U okviru Jesenjeg Festivala zdravlja 30. oktobra organizovali smo predavanje na temu "Prevencija padova kod starijih osoba" Doc. dr Milosava Adamovica sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju  kao najavu projekta koji ima cilj edukaciju starijih osoba o riziko faktorima i posledicama padova. Želja nam je bila da upoznamo starije osobe sa merama prevencije , identifikujemo one koje se nalaze u riziku i na kraju smanjimo učestalost padova.
Na predavanju smo čuli  i praktične savete :

-kako da prilagodimo prostor u kome živite
-kako da se ophodimo prema sebi i svom telu i
- šta da radim ukoliko doživimo pad.

Zato mislite ranije, edukujte se  i birajte zdravlje !
 

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Raspevavanje 25. septembar 2019

Za svakog pevača neophodna je dobra tehnika pevanja. Raspevavanje, vežbe disanjа, pravilna dikcija samo su neki od elemenata učenjа solo pevanja. Da li svi možemo da naučimo da otpevamo "visoko C" ?
Odgovore na ova pitanja možete dobiti na radionicama pevanja u organizaciji NVO Stari grad 50+. Pogledajte prilog o našim radionicama pevanja emitovan u jutarnjem programu RTS-a.

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

"Дамама у част" 8 март 2019

У петак 8 марта , у кући српског великана – Ђуре Јакшића. приредили смо вече за памћење "Дамама у част. ". Радост, песма, игра и покоји осмех старих шармера. Програм је отворио члан већа 
ГО Стари град Милан Церовац. У романитичном духу одали смо признање женској храбрости, њеној лепоти, величини, нежности и снази. 
На крају вечери аплаузом су поздравлњене даме заслужне за реализацију програма : Оливера Милојевић испред хорске секције Клуба 50+, Ирена Адамовић испред Београдскких старишана и Јелена Жикић, организатор и извршни директор удружења Стари град 50+ .
Надамо се да сте уживали...до наредне прилике...

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Najbolji društveni angažman #Serbian Visions 2018

U okviru IV multikongresa Serbian Visions 2018 od 60 učesnika nagrada za “najbolji društveni angažman" pripala je Nevladinoj organizaciji Stari grad 50+. Potpredsednik Privredne komore Srbije  Mihailo Vesović uručio je plaketu izvršnoj direktorki Jeleni Žikić. Veliko hvala organizatorima što su prepoznali naš rad. Ponosni. 

 

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

TV emisija "Za treće doba"

TV emisija "Za trece doba".  Autor i voditelj, Radmila Urošević, razgovara sa Jelenom Žikić , direktorkom udruženja “Stari Grad 50 +” o programima aktivacije ličnog razvoja seniora, kao delotvornom vidu pomoći osobama trećeg doba.

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Dokon mozak, djavolje igralište

Udruženje Stari grad 50+ do sada je održalo preko 20 kreativnih radionica . Polaznici se kroz školu dekorativnog oblikovanja upoznaju sa različitim tehnikama i osposobljavaju da samostalno koriste iste. Tehnike : DEKUPAŽ, SHABBY CHIC, VINTAGE ,TRANSFER, EFEKAT RELJEFA, EFEKAT MOZAIKA, KRAKEL... Na časovima se prvo uče tehnike a zatim se izradjuje predmet, samostalno. Počevši od pripreme, dekoracije, zaštite. Sav materijal i pribor organizuje udruženje. Gotov proizvod polaznici  nose  kući….

Zašto su važne kreativne radionice? 

Kreativne radionice su namenjene i prilagođene odraslima u cilju razvoja kreativnog potencijala,kreiranja i unapređenja kreativnih veština.  Kreativnost podstiče na razmišljanje, stvaranje i originalnost. Kombinovanjem različitih materijala i tehnika podstičemo razvoj kreativnog izražavanja. Druženje i rad u grupi, motivišu pojedinca, razvijaju veštinu komunikacije i uspostavljaju bolji odnos prema sebi i drugima. 

 

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Obuka za korišćenje društvenih mreža

Još 2016 god udruženje Stari grad 50+ pokrenulo je besplatne obuke za rad na kompjuteru , namenjene ljudima srednjeg i starijeg životnog doba .Uz rad na praktičnim primerima naši korisnici savladali su:
• osnove rada u Windows operativnom sistemu, rad sa prozorima
• kako da obrade tekst u Wordu,
• kako da pošalju i primene elektronsku poštu (e-mail),
• kako da pretražujuju Internet i koristite programe za chat (dopisivanje)
• Kako da komuniciraju peko Interneta ( Skajp)

Od 20 aprila 2018 obuka je više usmerena na rad na društvenim mrežama i pametnim telefonima.

Pa­met­ne te­le­fo­ne da­nas no­se svi – po­slov­ni lju­di, oni ko­ji ima­ju no­vac, ko­ji ga ne­ma­ju, za­po­sle­ni, de­ca, a sve če­šće i pen­zi­o­ne­ri. Sta­ri­ji lju­di ih pa­za­re ne da bi bi­li u tren­du i da bi se kom­ši­ja­ma, ro­đa­ci­ma i pri­ja­te­lji­ma po­hva­li­li naj­no­vi­jim mo­de­lom te­le­fo­na, već za­to što je po­zna­va­nje teh­no­lo­gi­je i ru­ko­va­nje njom u da­na­šnjem sve­tu nu­žnost. Na­ši se­ni­o­ri znat­no vi­še ko­ri­ste mo­bil­ni te­le­fon za raz­go­vor sa po­ro­di­com i pri­ja­te­lji­ma, ma­nje za sla­nje po­ru­ka, a naj­ma­nje ih za­ni­ma sur­fo­va­nje po in­ter­ne­tu. Zbog ne­do­volj­nog zna­nja, ve­ći­nom ne ko­ri­ste sve pred­no­sti pa­met­nih ure­đa­ja, već sa­mo osnov­ne ka­rak­te­ri­sti­ke. Usled brzog tempa života, deca i unuci nemaju vremena da pokažu seniorima kako da koriste sve funkcije modernog telefonskog aparata, stoga smo ove godine doneli odluku da im olakšamo život i omogućimo besplatnu obuku u okviru našeg Kluba 50.

Planirano je da na obuci polaznici  nauče  da pretraže kontakte , ubace slike, pišu poruke, preuzmu stikere, naprave grupe, koriste pozive ili video pozive aplikacije Viber i Whats App, email , društvene mreže (facebook, instagram, twitter) . Polaznici sami donose svoje mobilne telephone, tablete ili  lap-top računare .
Apelujemo na društveno odgovorne kompanije da doniraju komjutere , tablete ili pametne telefone kako bi obuka bila omogućena čak i onima koji ne mogu priuštiti sebi novu tehnologiju i savremene aparate.

 

 

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Emisija o radu udruženja Stari grad 50+

Ekipa RTS-a 19 aprila 2018 god snimila je prilog o radu našeg Kluba 50.
Pogledajte video. 

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Igranke "Ko nekad u 8" 2017/2018

Ono što je obeležilo duh Beograda i dalo mu svojevrstan pečat jesu nekadašnje igranke šezdesetih godina. Nažalost igranke u klasičnom smislu odavno više ne postoje. Želja za organizovanjem ovakvih događaja podstaknuta je odsustvom igranki koje otvoreno pozivaju na ples sve generacije.  One se ne oslanjaju na nostalgiju ili plesno umeće, već pozivaju sve da je dožive kao priliku za plesno druženje.
 Kao u stara dobra vremena-baš kao nekad u 8 .
U sezoni 2017/2018 održali smo 6 igranki i plesali  uz muziku 50ih, 60ih i 70ih godina  u saradnji sa KC Rex i KC Grad. 
Atmosferu sa igranki zabeležila je  i ekipa RTS, emisija Žikina šarenica. Pogledajte prilog...

 

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Ruski trenuci 14. april 2018

RUSKI TRENUCI - veče ruske književnosti i muzike u Skadarliji. Prepuna sala.
Polaznici naše besplatne škole ruskog jezika  bili su briljantni kao recitatori, pevači, glumci...Ruski dom je odreagovao donacijom, kada su čuli za dogadjaj. Profesorka Snezana Jovanovic "mozak ruske bajke" je bila naš glavni mentor, a  Jelena Žikic ispred Starog grada 50+ podržala ideju.
Uz vrsnog muzičara i poznavaoca, interpretatora ruske muzike, Milutina Obradovica i gradske legende, muzičara, Milosa Radosavljevica Somija, Marija Živanović je imala  čast da bude voditelj, pevač, i da čita svoju poeziju, a sve to i ceo program, inače na - ruskom jeziku.
Hvala svima koji ste došli, i koji nas podrzavate putem fb i društvenih mreža. Hvala svim učesnicima . Hvala i glumcu Vlasti Vlaisavljevicu, koji je kao jedan od najstarijih gostiju, imao želju da veče provede sa nama. Hvala snimatelju i fotografu, Draganu Nikolicu.
Pozdrav, do novog susreta!

 

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Prekinimo starenje

Starenje je jedna velika enigma života. U procesu starenja veoma je snažno utemeljen  strah od ranjivosti i transformacija koje dolaze sa godinama. Predstave o starenju  i starosne norme kako bi se trebalo ponašati u određenim godinama duboko su u funkciji predrasuda i stereotipa. Kampanja  "Prekinimo starenje" ima za cilj suzbijanje tih predrasuda. Svi težimo da živimo što duže, ali istovremeno se starenja i gnušamo.  Naravno da se starenje ne može prekinuti, niti zaustaviti , ali se mogu prekinuti pogrešna shvatanja, stereotipi i iluzije u vezi starenja , starosti i godina uopste. 

Ciljevi: 
-suzbijanje kulturno-definisanih ograničenja vezanih za godine
-eliminacija starosnih normi kako bi se trebalo ponašati u odredjenim godinama
-edukacija o starenju ( hronološka i biološka starost, kvalitet života, starosna i rodna diskriminacija)
-prevencija  kroz zdravstveno obrazovanje
-pozitivan stav prema životu i prema stvarima koji nas čine srećnim
-podsticaj zdravog starenja (vežbanje, duhovnost, ishrana, intelektualni trening, upravljanje stresom)
-razbijanje predrasuda o ljubavnom i seksualnom životu ljudi zrelog i starijeg doba
-sprečavanje prinudne tj. “prerane” starosti nastale kao posledica gubitka posla, smanjenih sredstava za život, nasilne- iznuđene promene identiteta, socijalne izolacije , gubitka samopoštovanja.  
-podržavanje socijalne i radne funkcije ljudi 50+

Kako je starost istovremeno i naša budućnost, ukoliko nešto ne promenimo, svi ćemo osetiti posledice starosne diskriminacije. Zato bi trebalo duboko da se preispitamo kakve stavove imamo o starenju i starosti , da ne bismo postali žrtve sopstvenih predrasuda. Godine trebamo ceniti ,voleti i poštovati, a ne skrivati. Vreme koje prolazi zapravo je naš razvoj  a ne starenje i u tom smislu trebamo prekinuti  starenje. 

 

 

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Tribina: Sposobnost za ljubav u zrelim godinama

U okviru Serbian Visions 2017  u nedelju 26 novembra u punoj sali Hotela Radison održana je tribina NVO Stari grad 50+ "Sposobnost za ljubav u zrelim godinama" . Razgovarali smo o ljubavi, emocijama, seksualnosti, tekućim problemima uzimajući u obzir sve aspekte krize zrelog doba, razne predrasude, osude od strane porodice i bližnjih, strah od promena. Naša predstavnica Natasa Lukic, smeh joga lider, kratkom vežbom demonstrirala je kako da se osmehnemo životu , spoznamo ljubav i lakoću življenja.  Zahvaljujemo Serbian Visions 2017 na pozivu a svim postiocima i gostima Andjelka KolarevicDjordje Cortina, Nevenka Simatkovic, Radmila Urošević , Jelena Zikich na učešću.
Specijalna zahvalnost #volonterima koji su pomogli oko organizacije događaja. Hvala 

 

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Besplatna obuka za rad na računaru

U periodu od 01. oktobra do 11 novembra 2016 godine, 12 članova Kluba 50+/-  prošlo je kroz osnovnu obuku rada na računaru.  Savladavanjem osnovnih znanja svi polaznici povećli su svoje šanse za pronalazak posla, integraciju i participaciju u savremenom društvu. Uz rad na praktičnim primerima polaznici su naučili da rade sa prozorima, da organizuju podatke, brišu, kopiraju i snimaju,  obrade tekst u Wordu,rade sa tabelama- exel, šalju i primaju elektronsku poštu (e-mail),  pretražuju i komuniciraju putem Interneta. Obuka je obuhvatila 10 časova u trajanju od 45 minuta. .
Od 7 -25 decembra 2016 održan je drugi ciklus besplatne obuke za rad na računaru za naprednu grupu. Obuku je prošlo 22 člana Kluba 50.
Kursevi su  realizovani zahvaljujući organizacionoj podršci NVO Stari grad 50+ i volonterskom radu članice stručnog tima Mire Kovačević, diplomiranog ekonomiste.

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Besplatne zdravstvene radionice

Dvočasovne  zdravstvene radionice pod nazivom  “ Novi početak ” održane su u periodu  od  01. oktobra do 05 novembra 2016.  U okviru drugog ciklusa članovi Kluba 50+/-  mogli su se upoznati sa osam osnovnih principa koji mogu pomoći da se postigne optimalno zdravlje: pravilna ishrana ,vežbe, uticaj sunčeve svetlosti, umerenost, svež vazduh, odmor i mentalno zdravlje. Ovaj program je  napravljen da bi sprečio i izlečio bolesti, korišćenjem prirodnih metoda.
Program je realizovan zahvaljujući  organizacionoj podršci članova stručnog tima NVO Stari grad 50+. Kroz program je prošlo 39 polaznika, prijatelja Kluba 50+/-.
Autor, voditelj i predavač, član stručnog tima  dr Darko Stanković.

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Parliamo italiano

Program  “Patrliamo italiano” besplatni kurs italijanskog jezika pokrenut je na inicijativu dve profesorke italijanskog jezika i kniževnosti Jugane Marjanović i izvršne direktorke Jelene Žikić a realizovan odlukom članova Upravnog odbora  NVO Stari grad 50+ . Jugana Marijanović je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Višegodišnja je volonterka SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja, članica je više nevladinih organizacija koje se bave pravima žena. 
Program je realizovan u periodu od 12 marta do 22 maja 2016 godine.  Programom je bila obuhvaćena  edukacija polaznika o istoriji, kulturi i književnosti italijanskog naroda. Na program se prijavilo ukupno 86 članova (prijatelja) Kluba 50+/-, a nastavu je pohadjalo njih 39. Javnom času i svečanoj dodeli diploma prisustvovalo je ukupno 19 polaznika. 
01  oktobra 2016 godine nastavili smo realizaciju programa pod nazivom "Parliamo italiano 2"  zahvaljujući organizacionoj podršci članova UO i donatora kompanije Voda Vrnjci ad. Program je realizovan u periodu od 01. oktobra do 25 decembra 2016 godine. Na program se prijavilo ukupno 48 članova (prijatelja) Kluba 50+/-, a nastavu je pohadjalo i završilo 16 članova. 

 

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Vreme je za ples

„Vreme je za ples“, organizovane plesne večeri, igranke, uz opuštenu atmosferu i muziku koja podseća na stare dane kada su ovakve zabave bile aposlutni hit. Ideja je da stariji pokažu  mladima kako se nekad plesalo i družilo uz prigodnu muziku, otmeno  i elegantno. Značaj plesnih večeri posebno je izražen starijoj generaciji zbog potrebe prevladavanja socijalne izolacije kojoj su podložni. Očekivanja koja stariji ljudi imaju od plesnih večeri odnose se prvenstveno na druženje, održavanje aktiviteta, negovanje vlastitog zdravlja i osnaživanje ličnih kapaciteta za uspešno suočavanje sa životnim stresovima. Tokom marta i aprila  2015 godine održano je 5 plesnih večeri sa različitim programskim sadržajima. 

Ciljevi:

 

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Šetajmo zdravo

“Šetajmo zdravo”, jutarnje šetnje Kalemegdanom uz lagane vežbe. Bezbedan, prijatan i lak način za poboljšanje opšte kondicije. Ne zahteva posebnu odeću , osim cipela za udobnu šetnju. Biti aktivan je tajna da se bude zdrav  a hodanje je jedan od najlakših i najjeftinijih načina. Za mnoge ljude uklapanje  vežbi u svoj raspored je teško. Medjutim, jednostavno hodanje od 40 minuta dnevno je lako prihvatljivo i uklopivo a ima jako veliki uticaj na zdravlje ljudi. Do sada je održano više pešačkih tura na Kalemegdanu u pratnji dr Darka Stankovica.

Smernice za šetnju:

Motivacija i metode da šetnja ostane zabavna i insprativna:

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Speak up!

"Speak up", dvomesečni besplatni kurs engleskog jezika za nezaposlene i penzionere.  Početkom decembra 2014 godine prva grupa počela je sa radom zahvaljujući volonterskom radu penzionerke Radmile Radivojević, dugogodišnje profesorke V Beogradske gimnazije. Nastava se odvijala  tokom decembra 2014 i januara 2015 godine.

Ciljevi:

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Servisni centar gradjana 50±

Servisni centar gradjana 50+  pokrenut  je sa ciljem zastupanja interesa gradjana u zrelim godinama na lokalnom nivou. Projekat podrazumeva izradu  internet stranice “Stari grad 50+” i otvaranje “Info centra 50+”. Internet stranica  “Stari grad 50+” pod sloganom “Ceni svoje godine i uživaj u njima" osmišljena  je kao servisni centar gradjana sa puno dnevnih vesti, ažurnih informacija  u domenu interesovanja ljudi zrele dobi: zdravlje, porodica ,ishrana, životno osiguranje, pružanje nege, socijalna davanja, humanitarna pomoć, inkluzija. Na stranici su planirani opisi  dogadjaja, ličnosti, manifestacije , vreme i mesto održavanja radionica, tribina, predavanja, mesečne akcije, popusti, razonoda, putovanja, sport i zabava.
 Info centar 50+ započeo je svoj  rad pod sloganom ”Od sada imate koga da pitate!” . Predstavlja mesto gde su gradjanima osim potrebnih informacija dostupne i odredjene usluge  od strane članova udruženja , pomoć pri izradi CV-a za nezaposlene gradjane, popunjavanje formulara, priznanica za stara lica ) . U prostoru Info centra 50+ organizuju se radionice  i sastanci. Održano je preko 30 predavanja i edukativnih programa. Pokrenuto je besplatno psihološko i pravno savetovalište za članove udruženja, prijatelje Kluba 50.

Ciljevi:

 

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Stari grad, večno mlad

“Stari grad, večno mlad- upoznavanje gradjana sa konceptom aktivnog života u zrelim godinama. Projekat omogućava odraslim osobama, naročito onima koji ”žive u svoja četiri zida”, suočeni  sa teškom materijalnom situacijom da se pokrenu da stvaraju i  aktivno učestvuju u društvenom životu. Organizovanim dešavanjima, edukativnim i  motivacionim programima obukama  i sportskim aktivnostima  omogućujemo  im  da otkriju i osnaže svoje kreativne potencijale  i oslobode se napetosti. Nudeći  primere dobre prakse podstakli smo temu zanemarivanja ove grupe ljudi u socijološkom, društvenom ili bilo kom drugom obliku i  povećali njihovo učešće u daljim aktivnostima lokalne zajednice. Do sada je održano preko 40 besplatnih radionica iz različitih oblasti : kreativne , muzičke, psihološko zdravstvene, radionice zdrave ishrane itd. Tokom poslednje dve godine održano je i više besplatnih sportskih programa.

Ciljevi: 

 

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Novi početak

Psihološko- zdravstvene radionice pod nazivom  “ Novi početak” održane su u period od  01. februara do 31. marta 2014. Radionicama “Novi početak”  NVO Stari grad 50+ se prvi put predstavila javnosti.
Novi početak je program osmišljen od strane lekara o promeni načina života kod odraslih osoba. Program je zasnovan na osam osnovnih principa koji pomažu da se postigne optimalno zdravlje: ishrana ,vežbe, sunčeva svetlost, umerenost, vazduh, odmor i mentalno zdravlje. Ovaj program je  napravljen da bi sprečio i izlečio bolesti, kako fizičke, tako i psihičke, korišćenjem prirodnih metoda.
Program je realizovan zahvaljujući volonterskom radu dr  Darka Stankovića , GO Stari grad  i osnivačima  NVO Stari grad 50+  koji su donirali sredstva kako bi se opštinski prostor adaptirao za realizaciju njenih programskih aktivnosti .

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Vraćanje u funkciju zapuštenih prostorija GO Stari grad

U januaru 2014 godine Gradska opština Stari grad  odobrila je  Nevladinoj organizaciji Stari grad 50+  korišćenje opštinskih prostorija na adresi  Strahinjića bana 2 . Prostorije smo zatekli u veoma lošem stanju što nam je onemogućilo obavljanje planiranih aktivnosti. Sanirali smo dugogodišni problem koji je postojao u prostoru, a to je izmeštanje prvog kanalizacionog revizora iz opštinskih prostorija. Takodje , izmalterisali smo i okrečili  teško oštećene zidove  zbog pukotina i vlage prouzokavane isparanjem iz šahta. Poravnali smo i popločali ulaz ispred prostorija kako bi omogućili nesmetan prilaz naročito invalidima. Izvršili smo dezinsekciju i deratizaciju kako bi sprečili potencijalno širenje zaraznih bolesti. Ovim radovima dali  smo značajan doprinos osposobljavanju i vraćanju  u funkciju zapuštenih opštinskih prostorija van sedišta uprave.

 

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Poveži se

Na samom početku našeg rada, putem društvene mreže facebook  pokrenuli smo razne teme, interesantne ljudima zrele starosne dobi. Kroz diskusije,komentare saznali smo  njihova iskustva, probleme, potrebe, razmišljanja. FB stranica Stari grad 50+ je izvanredno prihvaćena i kroz nju je aktivno uključen veliki broj gradjana.
Kampanjom “Poveži se” prikupljene su životne priče, iskustva radi kreiranja on line brošure . Saznali smo da li su zadovoljni, srećni, usamljeni. Ukazivali su nam na probleme, situacije zbrinjavanja, invalidnost, prolaznost vremena, rad, ljubav, društveni i sportski život. Rekli su nam šta ih je najviše bolelo, šta bi rado vratili, a šta promenili. Otkrili smo čemu streme i čemu se nadaju.
U okviru iste kampanje snimljen je dokumentarni film na temu „Moj život 50+“, gde  osim sugradjana , govore i stručna lica i javne ličnosti , uspešni 50+ . Snimanje je obavljeno zahvaljujući novinarki Saneli Kesegi .
Reči naše sugradjanke: “Ni 60 godina nije puno za nešto što se želi i voli. Dok sam se bavila naukom, podizala decu, podržavala muža i i svakog bodrila u želji da promenim svet i od njih napravim dobre ljude.Sada sam mudra i želim sebe upoznati, razumeti i promeniti. Omogućiti sebi da se ostvarim u onom što želim u skladu sa mogućnostima i godinama.Nema izbora,ima da se može i hoće.Nije sve ni u novcu.Nemam ga, ali se ne osvrćem.Počevši od rada oko cveća ,životinja planinarenja, uživanja u svakom jutru u nadi da ću svoje utiske i na platno preneti za sebe.Skromno za početak ,ali punog srca i mira za bolje sutra u krugu iskrenih i dobrih ljudi” - Marita Vrska.

 

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Humanitarne akcije

Donacija pelena Prihvatilištu za odrasla i stara lica

Od prikupljenih sredstava sa održanog humanitarnog koncerta 05. decembra u Kući Djure Jakšića kupljeno je ukupno 420 pelena za odrasle. Direktor prihvatilišta donirao je 60 pelena. Uvoznik i distributer InPharm d.o.o od koga su kupljene pelene donirao je 120 pelena i uloške. Humanitarnom akcijom donirano je ukupno 600 pelena + ulošci. Donacija je uručena Prihvatilištu za odrasla i stara lica u Beogradu , Kumodraška 226a u sredu 16. decembra od strane predstavnika organizacionog odbora NVO Stari grad 50+ i dece učesnika . Prihvatilište za odrasla i stara lica , prihvata sva punoletna lica koja se usled društveno negativnih navika ili nepredviđenih okolnosti zateknu u stanju hitne socijalne potrebe, bez sredstava za život, bez ličnih dokumenata ,bolesna,izgladnela, bez igde ikoga.

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Koncert za pomoć Prihvatilištu za odrasla i stara lica

U organizaciji NVO Stari grad  50+,  05.decembra u prepunoj sali Kuće Djure Jakšića,  održan je Humanitarni koncert klase profesorke klavira Maje Koljčicki muzičke škole Josif Marinković. Koncert su otvorili Jelena Žikić, izvršna direktorka NVO Stari grad 50+ i Prvoslav Nikolić, direktor Prihvatilišta. Ustanova Gradske opštine Stari grad  “Kuća Djure Jakšića” ustupila je prostor za organizaciju ovog dogadjaja. Koncert je prošao veoma zapaženo, preko 100 posetilaca, članova udruženja, roditelja, ljudi dobre volje, ljubitelja ozbiljne muzike. Ukupno 16 izvodjača , dece uzrasta 7-17 god , učenika muzičke škole Josif Marinković, iz klase profesorke klavira Maje Koljčicki.  Koncert je bio samo povod da se skrene pažnja na problem Prihvatilišta u nastupajućim zimskim danima i poziv za pomoć ovoj ustanovi koja je doslovno "Spas za sve,koji nemaju gde".

 

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Pomoć migrantima sa bliskog istoka

Tokom septembra i oktobra 2015 godine,  pomagali smo migrante koji su izbegli iz Sirije i Avganistana. Članovi , prijatelji   i saradnici organizacije prikupljali su pomoć u prostorijama NVO Stari grad 50+ ( obuću, jakne, dukserice, kišne kabanice, pantalone ,farmerke, čarape, donji veš) koji su prosledjivani  prihvatnim centrima.

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Pokloni!-za bolje sutra

” Pokloni!-od srca “- Novogodišnjom humanitarnom akcijom  tokom decembra 2014 godine  prikupili smo pomoć za Prihvatilište za odrasla i stara lica u Kumodraškoj ulici u vidu paketa pomoći (hrana i garderoba).  Ideja je bila da u vreme novogodišnjih i božićnih praznika pomognemo onima kojima je to najpotrebnije. 27. januara 2015 godine pomoć u vidu odeće i sredstva za higijenu uručena je Prihvatilištu od strane predstavnka organizacije Jelene Žikić i  Darka Stankovića . Prihvatilište je mesto koje je spasilo mnoge ljude od samoubistava i mostova, a poneke je dovelo do novog početka i novog života , I zbacilo  etiketu beskućnika. U ovoj ustanovi borave ljudi još od devedesetih godina. Pored njih postoje i ljudi koji dolaze u Prihvatilište samo zimi, a u međuvremenu rade i snalaze se. Ružna strane cele priče je to što je sve više korisnika koji imaju porodicu, ali zbog izvesnih dešavanja i životnih situacija nisu u svojim domovima. Redak je slučaj  da porodice uopšte posećuju svoje članove u Prihvatilištu.

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Pomoć ugroženima od poplava

Tokom maja 2014 godine pomagali smo evakuisane gradjane sa poplavljenih područja. Prikuplene su plastične papuče, higijenski paketi, igračke,hrana i oprema za decu.Naš član i stručni saradnik dr Darko Stanković volontirao je u prihvatnim centrima  gde god je pomoć bila neophodna.

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Dodela paketa pomoći starogradjanima

16.maja 2014 god. organizovana je dodela paketa pomoći socijalno ugroženim starogradjanima. Novčana sredstva kojim su kupljeni paketi prikupljena su od ulaznica za klavirski koncert na Kolarcu, koji je održan 08.aprila 2014 u izvedbi klase djaka profesorke klavira Maje Koljčicki, a u organizaciji NVO Stari grad 50+. Podeljeni paketi bili  su sledeće sadržine:
1kg brašna, 1kg šećera,1l ulja, 1kg testenine, 10+2 paket toalet papira, 1l šampona, 1l tečnosti za sudova, 2 sapuna, 3kg praška za veš. Dodeli su prisustvovali  zamenik predsednika Udruženja penzionera Stari grad  Dušan Maksimović i predstavnici NVO Stari grad 50+: Jelena Žikić,potpredsednica, Spomenka Kojdić,koordinator aktivnosti, učenici muzičke škole Josif Marinković: Izabela Conev, Marija Pavlović i Dunja Fares.

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Humanitarni koncert na Kolarcu

8. aprila 2014 god organizovali smo  humanitarni koncert klase djaka profesorke klavira Maje Koljčicki. Zadužbina Ilije M. Kolarca nam je ustupila prostor muzičke galerije  za ovu priliku.  Akciju je podržao  Fond B92, Pokret za brigu o starijima  65+. Ulaznica je bila na bazi dobrovoljnog priloga.
Od prikupljenih sredstava kupljeni su paketi pomoći za najugroženije starije gradjane  sa opštine Stari grad.

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Podrška

 

Donacija Solidarity Centra 28.4.2020

Od početka pandemije udruženje Stari grad 50+ preusmerilo je svoje redovne aktivnosti na pomoć sugrađanma u uvela mere kako bi smanjili štetu koju će ovaj virus napraviti našem zdravlju i našim životima. Danas nam je pristigla pomoć u vidu zaštitne opreme za članove i volontere koji preko 40 dana neumorno pružaju pomoć i podršku svojim sugrađanima. Gospodin Steven McCloud i Saša Uzelac ispred Solidarity Center pomogli su naše volontere sa 150 maski, 200 zaštitnih rukavica i 5 l dezinfekcionih sredstava. Ukoliko ste u mogućnosti podržite i Vi naš rad. #volontiraj #doniraj #budisolidaran 

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

 

Podrška gradske opštine Stari grad

Osnivanje NVO Stari grad 50+ podržala je Gradska opština Stari grad. U januaru 2014 godine Gradska opština Stari grad odobrila je  Nevladinoj organizaciji Stari grad 50+  korišćenje opštinskih prostorija na adresi  Strahinjića bana 2 za potrebe sprovodjenja aktivnosti  Kluba 50 . Prostorije smo zatekli u veoma lošem stanju što  je onemogućilo obavljanje planiranih aktivnosti. Dali  smo značajan doprinos osposobljavanju i vraćanju  u funkciju zapuštenih opštinskih prostorija u kojima se odvija veliki deo naših programskih  aktivnosti.
U saradnji sa GO Stari grad  i Kancelarijom za mlade ulažemo napor kako bi zajedničkim snagama unapredili  pre svega našu zajednicu, društvo i okolinu u kojoj živimo. 

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

 

Donacija kompanije Voda Vrnjci

Zahvaljujemo kompaniji Voda Vrnjci koja je prepoznala rad organizacije Stari grad 50+ u sprovodjenu koncepta aktivnog i zdravog života . Ugovorom o donatorstvu 12. jula 2016 godine  izvršena je uplata novčane donacije usmerene na realizaciju nasih pprogramskih aktivnosti i projekata pomoći društvu .
Pozivamo sve društveno odgovorne kompanije da pomognu da što brže i lakše realizujemo naše projekte , a u cilju podizanja kvaliteta života ljudi zrele i starije dobi.

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

 

Donacija kompanije Rhea pharm d.o.o

Zahvaljujemo kompaniji Rhea pharm na donaciji  kojom su pokriveni troškovi štampanja majici za učesnike -članove NVO Stari grad 50+ na 14 jesenjem  Festivalu zdravlja, septembra 2016 godine.  Kompanija Rhea pharm bavi se proizvodnjom preparata na bazi aronije, a po svom sveobuhvatnom blagotovornom dejstvu na kardio-vaskularno zdravlje ljudi kao i kod malignih stanja, ističu se Rhea pharm matični sokovi od aronije. Proizvodi kompanije Rhea pharm na bazi aronije u Srbijie je prepoznalo i zvanično registrovalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije kao preporučeni dodatak svakodnevnoj ishrani. PRODUŽITE ŽIVOT :)

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

 

Podrška privrednog društva Bike & Travel doo

Zahvaljujuči podršci privrednog društva Bike & Travel doo, članovima, prijateljima, saradnicima , od septembra 2016 godine omogućene su usluge noćenja sa popustom od 20% u BICYCLE HOSTEL BELGRADE u centru Beograda, u Ulici Cara Dušana br. 6 , na Starom gradu.

Članovima Kluba 50+/- omogućeno je i povoljno rentiranje bicikala, organizovane biciklističke aktivnosti , kao i popusti na sve druge usluge i delatnosti kojim se ovo drušvo bavi.  

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

 

Zepter International

PRIJATELJ-DONATOR  na proteklom multikongresu Serbian Visions 2016 godine bila je : KOMPANIJA ZEPTER.
U duhu misije kompanije Zepter "Živi zdravo, živi duže“, koja preko 25 godina brine o zdravlju ljudi,u nedelju 27. novembra u hotelu Radisson proizvode te kompanije našim članovima predstavila je  direktorka za prodaju i marketing Marija Živanović Vjetrović.

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

 

Kompanija Biomelem

PRIJATELJ-DONATOR na proteklom multikongresu 27. novembra - Serbian Visions 2016 bila je kompanija Biomelem. Novim proizvodom    "Revitabion u službi zdravlja" predstavio  se Zoran Ilić  vlasnik i direktor Biomelema, koji je od male zanatske radnje pre tridesetak godina stvorio domaću liniju kozmetičkih proizvoda prepoznatljivog brenda. Kompanija Biomelem bavi se proizvodnjom šampona i drugih preparata za negu kose i tela, a sem svojih primarnih delatnosti veliki značaj pridaje i socijalnoj odgovornosti , naročito kroz aktivnosti udruženja NVO Moj heroj čiji su pokretači upravo vlasnici ove kompanije.

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

 

Pharma Maac

Kompanija Pharma Maac , aprila 2017 godine  donirala je bespovratna sredstva organizaciji Stari grad 50+ na ime sprovodjenja aktivnosti , programa i projekata u skladu sa godišnjim Planom i programom.
Pharma Maac je danas neprikosnoveni lider na tržištu u snabdevanju vakcinama, serumima i plazma derivatima. Pharma Maac je kontinuiranim širenjem svog prodajnog portfolija u sektorima farmacije, dodataka ishrani i kozmetike, ostvario značajan udeo i u privatnom segmentu zadobivši poverenje i redovno snabdevajući kako apoteke, tako i maloprodajne objekte na području cele zemlje. 
Pharma Maac se od osnivanja do danas vodi svojom poslovnom vizijom – Veledrogerija sa srcem. "Svesni odgovornosti, ali i privilegije biti u službi zdravlja ljudi činimo sve da profesionalnim, ali pre svega humanim pristupom damo svoj doprinos u razvijanju i prosperitetu zdravstvenog sektora". Pozivamo sve drušveno odgovorne kompanije da pomognu naš rad Stari grad 50+. Hvala

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Vaše malo-nekome je sve

U aprilu 2017 godine započeta je komšijska starogradska akcija  u cilju održivosti programa NVO Stari grad 50+ pod sloganom  " VAŠE MALO-NEKOME JE SVE".  Medju prvima koji se odazvao bio je dorćolski Zappa Bar , Kralja Petra 41 . Donirajte i Vi !
Doniranjem novca Nevladinoj organizaciji Stari grad 50+ doprinećete da brže i lakše realizujemo različite projekte pomoći društvu a u cilju podizanja kvaliteta života ljudi zrelog starosnog doba. Za 3, 5 godine postojanja NVO Stari grad 50+ sprovela je više od 350 programskih aktivnosti . Finasijska sredstva za realizaciju istih u iznosu od preko 3.000.000 rsd obezbedjivali smo prihodima od domaćih pravnih lica , donacijama od fizičkih lica , participacijama za aktivnosti, prihodima od članarina. Vaša podrška nam mnogo znači :)

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

 

Travel Klub turistička agencija

Privredno društvo Bike & Travel doo OGRANAK TRAVEL KLUB sa sedištem u Ulici Cara Dušana br. 6  i registrovanom delatnošću 7911, delatnost putničkih agencija,  licenca OTP 117/2016 organizuje i prodaje sve vrste turističkih usluga i aranžmana. Ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji  sa NVO Stari grad 50+  od decembra 2016 god. članovima  garantuje ekskluzivitet pružanja usluga definisan specijalnom ponudom (sniženim cenama, plaćanjem na rate, administrativnom zabranom). Ulazeći u dubinu razloga putovanja i osećaja vrednosti koje putovanje nosi, utvrdili smo da su ljudi zrelog doba  veoma aktivni u traženju bogatih i raznovrsnih programa na putovanjima, te da im je iskustvo putovanja jedan od navećih radosti, sreće i ukupnog boljeg osećaja življenja.

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

 

REDA Milano Shoe store

Draga naše dame, sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je prijatelj i partner organizacije Stari grad 50+ kompanija REDA Milano Shoe store od maja 2017 godine omogućila članicama Kluba 50 kupovinu italijanske obuće iz nove kolekcije uz popust od 30%. Kolekciju možete videti na sajtu www. redamilano.com a cipele kupiti u centru grada, Kralja Petra 53 od 10h- 20h uz člansku karticu na uvid.
Takodje Vas obaveštvamo da je danas svečano otvaranje Outleta u trznom centru BN Bos, Batajnički drum 1, Zemun, gde su cipele Reda Milano snižene do 60%, a uz karticu Kluba 50, dobijate DODATNIH 10% . Dobrodošle :)

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

 

Parnad Vorwerk Srbija

Početkom novembra 2017 godine  kompanija Parnad Vorwerk Srbija donirala je bespovratna sredstva Nevladinoj organizaciji Stari grad 50 +  u cilju realizacije jesenjih besplatnih programa u okviru Kluba 50.  Parnad Vorwerk Srbija  nudi najbolja rešenja za čišćenje životnog okruženja, i na taj način vode brigu o našem zdravlju. Parnad d.o.o je kompanija sa zdravim jezgrom, koja pruža klijentima na tržištu  vrhunsko kvalitetne 
Najnoviji  sistem za čićenje i održavanje Kobold  VK 150, koji je prisutan na tržištu od  maja 2012. godine je vrhunac kvaliteta i tehnološke sofisticiranosti usisnog aparata. Thermomix TM5 je jedini kuhinjski aparat na svetu koji poseduje čip sa receptima i elektronsko navođenje kako da brzo, lako i kreativno spremiti omiljena jela. 
 

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Donacija gradske opštine Stari grad 2.mart 2018

Zahvaljujemo Gradskoj opstini Stari i grupi građana Šta radite bre - Marko Bastać na donaciji knjiga koja je 2. marta uručena Nevladinoj organizaciji Stari grad 50+. Ovom prilikom pozivamo sve društveno odovorne oranizacije i kompanije da podrže realizaciju našeg dugo najavljivanog projekta – otvaranje jedinog pravog KLUB Čitalaca u Beogradu u kome bi se komuniciralo o knjigama koje se čitaju , obradjivali zanimljivi tekstovi i davale preporuke za čitanje koje bi podsticale članove i na čin pisanja kroz oslobadjanje i vežbu. Takodje rad u Klubu bi podrazumevao i razrešavanje svakodnevnih jezičkih nedoumica i podsećanje na najvažnija gramatička pravila #opismenimoBeograd 

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Donacija ruskog centra za kulturu

Ruski centar za kulturu i nauku " Ruski dom" donirao je povodom događaja "Ruski trenuci" u organizaciji NVO Stari grad 50+ udžbenike, ,filmove ,časopise , ruska književna dela. Zahvaljujemo Руски Дом у Београду a vas pozivamo da večeras 14. aprila od 19h u Kući Djure Jakšića, Skadarska 34 prisustvujete nezaboravnoj večeri posvećenoj ruskom jeziku, književnosti i muzici koju su za vas priredili članovi udruženja Stari grad 50+. Dobrodošli 

 

 

DONIRAJTE: 205-201802-59

Izveštaji

Izveštaji za 2013. godinu

Finansijski izveštaj

Izveštaj o radu

 PREUZMITE PDF FAJL 

Izveštaji za 2014. godinu

Finansijski izveštaj

 PREUZMITE PDF FAJL 

Izveštaj o radu

 PREUZMITE PDF FAJL 

Izveštaj za 2015. godinu

Finansijski izveštaj

 PREUZMITE PDF FAJL 

Izveštaj o radu

 PREUZMITE PDF FAJL 

Izvestaj o radu 2016

Finansijski izveštaj

 PREUZMITE PDF FAJL 

Izveštaj o radu

Stari Grad Klub 50 plus Info Stari Grad Klub 50 plus Stari Grad Klub 50 plus Klub Citalaca Stari Grad Klub 50 plus Travel Stari Grad Klub 50 plus Job